Dofinansowanie | hullo

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

Budynek Rehabilitacyjno - Sportowy

Pon. - Pt.

Sob.

Niedz.

8:00 - 21:00

8:00 - 16:00

nieczynne

Budynek Rekreacyjno - Edukacyjny

Pon. - Pt.

Sob.

Niedz.

10:00 - 18:00

10:00 - 20:00

10:00 - 18:00

A A A

Kontrast

Dofinansowanie

PRZEZ NAUKĘ I ZABAWĘ DO PEŁNEJ SPRAWNOŚCI-RODZINNE CENTRUM INTEGRACYJNE LUBAWA

Konsorcjum:

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur – Lider Projektu

Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Grzegorz Wierzbowski PPHU Bioterm

 realizuje projekt

„PRZEZ NAUKĘ I ZABAWĘ DO PEŁNEJ SPRAWNOŚCI- RODZINNE CENTRUM INTEGRACYJNE LUBAWA”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia

Numer umowy: POPW.01.03.02-28-0016/17-00

Dofinansowanie: 14.049.270,00 PLN

CENTRUM REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZDROWA GŁOWA

Konsorcjum:
Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur – Lider Projektu

Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Grzegorz Wierzbowski PPHU Bioterm

 realizuje projekt

„Centrum Rehabilitacyjne Dla Dzieci i Młodzieży ZDROWA GŁOWA”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia

Numer umowy: POPW.01.03.02-28-0009/20-00

Wartość projektu: 17 926 020,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 10.154.000,00 PLN

Dofinansowanie: 10.154.000,00 PLN

Cel projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie sieciowego produktu – Centrum Rehabilitacyjne Dla Dzieci i Młodzieży ZDROWA GŁOWA.

Planowane efekty: Rozwój działalności gospodarczej i wzrost Konkurencyjności MŚP, m.in. poprzez wdrożenie i dystrybucję innowacyjnego produktu sieciowego przez całe Konsorcjum,

integracja działalności MŚP w obrębie tworzonego konsorcjum,

tworzenie miejsc pracy,

aktywizacja społeczno-gospodarcza.