Współpraca pomiędzy WTZ | hullo

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

Budynek Rehabilitacyjno - Sportowy

Pon. - Pt.

Sob.

Niedz.

8:00 - 21:00

8:00 - 16:00

nieczynne

Budynek Rekreacyjno - Edukacyjny

Pon. - Pt.

Sob.

Niedz.

10:00 - 18:00

10:00 - 20:00

10:00 - 18:00

A A A

Kontrast

Aktualności

Współpraca pomiędzy WTZ

22 maja 2022

Współpraca pomiędzy wtz

Warsztaty terapi zajęciowej WTZ Iława

terapia zajęciowa Iława

Chcemy Państwu przedstawić miejsce, z którym współpracujemy i serdecznie polecamy. W 1992 roku powstało w Iławie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej, którego przewodniczącym był pan Adam Margalski. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie pani Ireny Kuleszy oraz burmistrza miasta pana Adama Żylińskiego Stowarzyszenie to zwróciło się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z projektem utworzenia w Iławie Warsztatu Terapii Zajęciowej. W 1993 r. powstał Warsztat Terapii Zajęciowej w Iławie. Kierownikiem WTZ została wówczas pani Grażyna Mądra.

W 1996 r. nadzór merytoryczny nad Warsztatem Terapii Zajęciowej w Iławie objęło iławskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Obecnie warsztatem kieruje pan Marian Wilkowski.

Kto może być uczestnikiem WTZ?

Uczestnikiem Warsztatu może być każda pełnoletnia osoba niepełnosprawna, która wyraża chęć korzystania  z  dostępnych w WTZ  form rehabilitacji oraz spełnia wymagania formalne, czyli:

  • posiada w orzeczeniu o niepełnosprawności stopień umiarkowany lub znaczny oraz wskazanie dotyczące udziału w terapii zajęciowej.

Na czym polegają zajęcia?

Zajęcia polegają na uczestniczeniu w różnorodnych formach terapii pracą, które realizowane są  w pracowniach: multimedialnej, stolarskiej i umiejętności praktycznych, krawiecko-hafciarskiej, rękodzieła, ceramicznej, plastyczno-witrażowej oraz gospodarstwa domowego.

Podczas zajęć uczestnicy doskonalą umiejętności zawodowe, rozwijają zainteresowania i podstawowe zdolności niezbędnie do samodzielnego funkcjonowania w życiu.

Uczestnictwo w WTZ jest nieodpłatne.

warsztaty terapi zajęciowej Susz

terapia zajęciowa susz

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Suszu powstał w 2002 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu.

WTZ jest placówką pobytu dziennego, w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie w stopniu umiarkowanym bądź znacznym. Zajęcia odbywają się przez cały rok z wyłączeniem przerwy wakacyjnej, która przypada w okresie letnim.

Działania rewalidacyjne mają za zadanie poprawę kondycji fizycznej i zaradności osobistej, kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności, pracowitości i zdyscyplinowania. Celem jest przygotowanie do życia w środowisku społecznym, naukę umiejętności pozwalających na podjęcie pracy zarobkowej.

    W Warsztacie Terapii Zajęciowej dominującą formą terapii jest ergoterapia. Zajęcia z zakresu rehabilitacji zawodowej prowadzone są w ośmiu pracowniach. Gospodarstwa domowego, zaradności osobistej, wikliniarskiej, plastycznej, dziewiarskiej, stolarskiej, ogrodniczej i komputerowej. W czasie zajęć uczestnicy nabywają umiejętności zawodowe charakterystyczne dla danej pracowni. Podopieczni mają możliwość wyboru zmiany pracowni, dzięki czemu zwiększa się zakres rozwijanych umiejętności. Stopień trudności zadań wykonywanych przez podopiecznych w pracowniach jest dostosowany do ich aktualnych możliwości i ulega stopniowemu zwiększeniu w miarę nabywania wprawy i nowych umiejętności.

Uczestnicy Warsztatu są przygotowywani do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności takich jak. Planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwoju innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu.

punkt przedszkolny concilio

 

Concilio jest przedszkolem, które powstało z myślą o dzieciach. Dzieciach niezwykłych, które potrzebują trochę więcej, aby się rozwijać. Nasze przedszkole łączy wiedzę i doświadczenie specjalistów aby jak najskuteczniej pomagać dzieciom z autyzmem. Concilio łączy dzieci, ich rodziny oraz terapeutów w zespół, który nie ma sobie równych.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Concilio ściśle współpracuje z Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka w Warszawie, które jest niezastąpione w terapii dzieci z autyzmem. Terapeuci z CWRD pełnią rolę superwizorów naszej pracy. Dbają o to, aby edukacja i terapia dzieci odbywała się na najwyższym poziomie.

Terapia – opracowana na miarę Waszych potrzeb  

Przyjmując dziecko z diagnozą autyzm do przedszkola dążymy do tego, aby jak najszybciej dołączyło do grupy rówieśniczej. Aby było to możliwe, pierwszym etapem jest rzetelna i skrupulatna diagnoza możliwości oraz potrzeb dziecka. Następnie opracowujemy program terapii indywidualnej oraz plan włączenia dziecka do grupy rówieśniczej.

W pierwszym etapie dziecko wymaga zazwyczaj dużego wsparcia osób dorosłych. Dlatego jego pobyt w przedszkolu ogranicza się do zajęć indywidualnych oraz krótkich chwil, kiedy przedszkolak jest włączany do grupy. Jest to czas, w którym chcemy maksymalnie skupić się na nauce umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w grupie. Mimo, iż dziecko spędza niewiele czasu z rówieśnikami, grupa wie, że dane dziecko niebawem do niej dołączy. Dziecko ma swoje krzesło w sali, swoje miejsce, codziennie wita się i żegna ze swoimi kolegami.

Kolejny etap to czas wydłużania pobytu dziecka w grupie, do momentu, gdy przedszkolak będzie uczestniczył we wszystkich zajęciach edukacyjnych.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są zgodnie z zindywidualizowanymi programami edukacyjno-wychowawczymi. Podczas zajęć dzieci realizują materiał z podstawy programowej.

W związku ze specjalnymi potrzebami naszych podopiecznych, każde dziecko objęte jest intensywną, indywidualną terapią behawioralną.

Naszym głównym celem jest zaopatrzenie dziecka w umiejętności i wiedzę, aby mogło kontynuować edukację w placówkach  integracyjnych i masowych.

Współpraca pomiędzy wtz, to kolejna inicjatywa hullo.

Poniżej nasz cennik części Edu – Fun

Cennik atrakcji dla dzieci Edu-Fun

 

aktualności

Sprawdź inne aktualności